สรุปประเด็น ขบวนการ พี่ศรี รีดเงิน อธิบดีกรมการข้าว

สรุปประเด็น ขบวนการ พี่ศรี รีดเงิน อธิบดีกรมการข้าว ตำรวจเชื่อมีผู้สั่งการในระดับสูง นอกเหนือผู้ต้องหาทั้ง 3 คน

 

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก