กทม. ตั้งเป้าเป็น“มหานครโซลาร์เซลล์”ชวนทุกฝ่ายลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมลดคาร์บอน

oumoim (47)

กทม. ขับเคลื่อนแผนแม่บทโลกร้อน ตั้งเป้าเป็น “มหานครโซลาร์เซลล์” ชวนทุกฝ่ายลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมลดคาร์บอน 10 ล้านตันในปี 2573
“ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์หรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 43,000,000 ตันต่อปี จุดมุ่งหมายคือต้องพยายามลดให้ได้ ทั้งนี้ก๊าซเรือนกระจกเกิดจากหลากหลายที่มา ส่วนใหญ่พบว่ามาจากภาคพลังงาน ซึ่งได้แก่ การใช้พลังงานในอาคาร การใช้เครื่องปรับอากาศ และการใช้พลังงานที่มาจากภาคการขนส่ง ซึ่งทั้งสองส่วนนี้รวมแล้วมากกว่า 90% เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรุงเทพฯ ทั้งหมด ที่เหลือเป็น ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการฝังกลบขยะ ทำให้เกิดก๊าซมีเทนและส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งน้ำเน่าเสีย โดยทั้งหมดจะลดลงด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว”
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 (Steering Committee on the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2021-2030) ในวันนี้ (22 เม.ย. 67) พร้อมย้ำถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ กทม. จะทำให้ชัดเจนขึ้น คือจะลดคาร์บอนให้ได้อย่างน้อย 10,000,000 ตัน ในปีพ.ศ. 2573

แท็ก