ดัน​ ธอส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเดินหน้าประเทศ Ignite Thailand สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน

oumoim (56)

ดัน​ ธอส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเดินหน้าประเทศ Ignite Thailand สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน สร้างระบบการเงินไทยให้มีความแข็งแกร่ง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง​ ร่วมขานรับกับนโยบายของ​ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก โดยการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ขับเคลื่อนระบบการเงินที่แข็งแกร่ง และพัฒนาระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน ถือเป็น 1 ในนโยบายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อให้ไทยเป็น Financial Center of Southeast Asia โดยผลักดันให้ สถาบันการเงินของรัฐอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำยุทธศาสตร์ธนาคาร สอดรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ร่วมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างระบบการเงินไทยให้แข็งแกร่ง

โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อผลักดันสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bank) สนับสนุนให้คนไทย โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มฐานรากได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ทั้งในมิติด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ และผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ผ่านสินเชื่อ Social Solution ที่จะให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและการชำระเงินงวดในระดับต่ำ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Green Loan รองรับที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ เป็นต้น

“การที่สถาบันการเงินของรัฐ อย่าง ธอส. ร่วมเดินหน้าประเทศตามวิสัยทัศน์ Thailand Vision “Ignite Thailand จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ของรัฐบาล จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบการเงินไทยให้มีความแข็งแกร่ง สามารถเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล​ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง” รองโฆษกฯ​ รัดเกล้า กล่าว

 

 

แท็ก