เตือนความร้อนวันนี้ “อันตรายมาก” กทม.แนะงดทำกิจกรรมกลางแจ้งเด็ดขาด

ja(36)

เพจสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า “แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด”
.
สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ผื่น บวมแดง ตะคริว และโรคลมร้อน (Heat stroke) โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก (0-5 ปี) ผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหรือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และนักท่องเที่ยว