มท.แจงแล้วไปทำบัตรปชช.-ไม่ได้ทำ รอทดสอบมาตรฐานกลัวบัตรไม่พอ

wewy (1)

 

กรมการปกครองแจงสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศมีบัตรสมาร์ทการ์ดบริการประชาชน เผยเหตุบางแห่งแจ้งงดออกบัตรเป็นการบริหารภายในช่วงรอการทดสอบมาตรฐานบัตรปีงบ 67 ย้ำตั้งแต่ 10 เม.ย. มีการจัดสรรให้ทั่วประเทศแล้วเพียงพอใช้ถึง ก.พ. 68

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่ในวันที่ 22 เม.ย. 2567 สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อความถึงกรณีมีประชาชนเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเพื่อติดต่อทำบัตรประชาชนแต่ไม่สามารถทำได้ โดยทางอำเภอมีป้ายประชาสัมพันธ์งดให้บริการเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมีจำนวนจำกัด และได้มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเข้ามาแสดงความเห็นว่าพบปัญหาดังกล่าวในที่ว่าการอำเภอหลายแห่งทั่วประเทศนั้น

กรมการปกครองได้ชี้แจง ว่าก่อนห้วงระยะเวลาตามที่ปรากฏเป็นข่าว กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8,503,426 บัตร โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว แต่เนื่องจากก่อนการส่งมอบตามสัญญาจะต้องนำบัตรไปทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุบัตรกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และบริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ก่อนการส่งมอบบัตรให้แก่กรมการปกครอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนบางแห่งเกิดความกังวลว่าจะมีวัสดุบัตรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งตามข้อเท็จจริงในห้วงระยะเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศยังคงมีบัตรให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอทำบัตร

อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองได้ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นและได้รับมอบบัตรตามสัญญา พร้อมทั้งได้ส่งมอบบัตรให้แก่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2567 เป็นต้นมา ซึ่งสถิติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งประเทศเฉลี่ยเดือนละ 800,000-900,000 บัตร ซึ่งบัตรที่กรมการปกครองจัดซื้อตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถมีบัตรใช้ได้จนถึงประมาณเดือนก.พ. 2568 ดังนั้น กรมการปกครองจึงมีวัสดุบัตรสนับสนุนให้แก่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ หากประชาชนไปติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประชาชน แล้วมีปัญหาข้อขัดข้อง หรือไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 1548 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-7124

“กระทรวงมหาดไทยต้องขออภัยกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางไปรับบริการงานทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการออกบัตรให้เนื่องด้วยการบริหารจัดการภายในช่วงรอการทดสอบมาตรฐานบัตรดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบริหารของกระทรวงได้กำชับไปยังฝ่ายปฏิบัติแล้วว่าจะต้องดูแลไม่ให้การบริหารจัดการต่างๆ ไปกระทบการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอีก” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

 

แท็ก