นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันประชาชน กรณีมีการคาดการณ์ว่าจะมีค่าฝุ่น PM2.5 สูงในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันประชาชน กรณีมีการคาดการณ์ว่าจะมีค่าฝุ่น PM2.5 สูงในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า การประกาศปิดโรงเรียน กรณีมีการคาดการณ์ว่าจะมีค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นเกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์ อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้งและปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้อำนวยการเขต มีอำนาจ สั่งปิดการเรียนการสอน เป็นเวลา 3 – 7 วัน และหากมีการคาดการณ์จะมีค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นเกิน 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สามารถสั่งปิดโรงเรียน 15 วัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถสั่งปิดได้ไม่จำกัดระยะเวลา
.
สำหรับการขอความร่วมมือ WORK FROM HOME (WFH) จะดำเนินการเมื่อมีการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นเกิน 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์ อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อเนื่อง 3 วัน ในพื้นที่ 15 เขต หรือ 7 ใน 9 เขตในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะประกาศขอความร่วมมือเครือข่าย WFH ให้ปฏิบัติงานจากที่พัก

แท็ก