กปภ.พร้อมให้บริการพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด .

ja(39)

กปภ.พร้อมให้บริการพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการ “พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ระยะที่ 2 ” จำนวน 53 พื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย
.
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่กปภ. ได้ดำเนินโครงการ “น้ำประปาดื่มได้” ตามนโยบาย “น้ำดื่มสะอาด ราคาประหยัดให้กับประชาชน” ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคผ่านน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ กปภ. ได้แบ่งพื้นที่การเปิดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ออกเป็น 3 ระยะ โดยในระยะที่ 1 กปภ. เปิดให้บริการพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว จำนวน 31 พื้นที่ และแท่นน้ำประปาดื่มได้ 113 แท่น
เมื่อเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา ล่าสุด กปภ. พร้อมให้บริการพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในระยะที่ 2 จำนวน 53 พื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของ กปภ. ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพและตรวจสถานภาพใบรับรองทุก 3 ปีจากกรมอนามัย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในทุกกระบวนการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของน้ำดิบ ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานสำหรับการบริโภคก่อนแจกจ่ายให้กับประชาชน
.
รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ระยะที่ 1 – 2 และพิกัดติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 113 แท่น ผ่านทางเว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th นอกจากนี้ กปภ. ยังได้เตรียมแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน PWA Plus Life เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของ กปภ. ในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แท็ก