จีนเผยข้อมูลทรัพยากร ‘น้ำมัน-ก๊าซ’ ที่คาดว่าจะผลิตได้ในทางเทคนิค

f

จีนเผยข้อมูลทรัพยากร ‘น้ำมัน-ก๊าซ’ ที่คาดว่าจะผลิตได้ในทางเทคนิค จีนเปิดเผยข้อมูลทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่คาดว่าจะผลิตได้ในทางเทคนิคเมื่อวันจันทร์ (22 เม.ย.67)ท่ี่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก (World Earth Day) ประจำปี รายงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันที่คาดว่าจะผลิตได้ในทางเทคนิคอยู่ที่ 3.85 พันล้านตัน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบปีต่อปีส่วนปริมาณสำรองก๊าซที่คาดว่าจะผลิตได้ในทางเทคนิคอยู่ที่ 6.68 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อนับถึงสิ้นปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบปีต่อปีด้านปริมาณสำรองก๊าซจากชั้นหินดินดานที่คาดว่าจะผลิตได้ในทางเทคนิคอยู่ที่ 5.52 แสนล้านลูกบาศก์เมตรอนึ่ง ข้อมูลข้างต้นมาจากรายงานทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2023 และรายงานสถิติปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซระดับชาติของจีน

 

แท็ก