ด่านบกจีนตอนเหนือรับรอง ‘รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป’วิ่งทะลุ1,000เที่ยว

fqqq

ด่านบกจีนตอนเหนือรับรอง ‘รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป’วิ่งทะลุ1,000เที่ยว ด่านบกเอ้อร์เหลียนฮ่าวเท่อ ณ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน รายงานการรับรองรถไฟสินค้าจีน-ยุโรป เที่ยวที่ 1,000 เมื่อวันอาทิตย์ (21 เม.ย.67)ที่ผ่านมา ขณะการใช้งานระบบด่านดิจิทัลช่วยลดระยะเวลาทำพิธีการศุลกากรของรถไฟสินค้าขาเข้าจากอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงเหลือราว 2 ชั่วโมง

รายงานระบุว่าสัดส่วนสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ที่ขนส่งผ่านด่านเอ้อร์เหลียนฮ่าวเท่อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 40 ส่วนการส่งออกยานยนต์ภายในประเทศนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 ของสินค้าส่งออกทั้งหมด ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ด่านเอ้อร์เหลียนฮ่าวเท่อถือเป็นด่านบกแห่งสำคัญของการส่งออกสินค้าจีนสู่มองโกเลีย รัสเซีย และยุโรปปริมาณรถไฟสินค้าจีน-ยุโรป ที่วิ่งผ่านด่านรางเอ้อร์เหลียนฮ่าวเท่อนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้รวมอยู่ที่ 1,001 เที่ยว ขนส่งสินค้า 113,000 ทีอียู (TEU : หน่วยนับตู้คอนเทนเนอร์ยาว 20 ฟุต) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

 

แท็ก