“ภูมิธรรม” ถก รมต.กต.มองโกเลีย ดันมูลค่าการค้าทะลุ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2570

“ภูมิธรรม” ถก รมต.กต.มองโกเลีย ดันมูลค่าการค้าทะลุ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2570 ชู!ไทยพร้อมเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้มองโกเลีย
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับนางบัตต์เซตเสก บัตมุนห์ (H.E. Ms. Battsetseg Batmunkh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย เนื่องในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกและแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลีย ครั้งที่ 2 ภายในปี 2567 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีกับความสำเร็จที่สามารถสรุปสาระสำคัญของการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างกัน และปีนี้ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยกับมองโกเลียที่ทั้งสองฝ่ายได้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

 

แท็ก