ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ร่วมแชร์ประสบการณ์การสื่อสารสาธารณะ

ja(44)

การอบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN โดย MCOT News FM 100.5 และ MCOT Academy วันนี้คุณอรชุลี พิศลยบุตร วิทยากร MCOT ACADEMY เป็นผู้อบรมในหัวข้อ Preparation and Confidence
ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวและการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารต่อสาธารณะ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานกับสื่อต่างชาติและสื่อไทย รวมถึงลักษณะสื่อมวลชนที่มีความแตกต่างกันทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสื่อสารข้อมูลที่ต้องการให้ตรงจุด รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกการนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจด้วย
.
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายคุณภาณุ วงศ์ชะอุ่ม วิทยากร MCOT ACADEMY จะอบรมในหัวข้อ Workshop Practical Training
.
ทั้งนี้หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN จะจัดอบรมไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นครั้งสุดท้ายโดยการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเจาะลึกประเทศอาเซียน +3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น)

 

แท็ก