“บิ๊กต่าย” เซ็นแบ่งงาน รอง ผบ.ตร.ใหม่ มอบ “พล.ต.อ.ธนา” ดูแลงานความมั่นคงแทน “บิ๊กโจ๊ก”

ja(50)

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผบ.ตร. มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 176/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) เนื้อหาระบุว่า
.
1. ให้ยกเลิกการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในงานกฎหมายและคดี เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ และงานความมั่นคงและกิจการพิเศษเฉพาะในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล
.
2. งานกฎหมายและคดี มอบหมายให้ พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบการบริหารหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
.
3. งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบการบริหารหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว

 

แท็ก