“เกาะพีพี” เข้าภาวะวิกฤติ ต้องประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา

oumoim (77)

 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเครื่องบิน 5 ลำ ขึ้นบินปฏิบัติทำฝนเทียม ท้องฟ้า จังหวัดกระบี่ เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำบริโภคอุปโภค พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ เกิดวิกฤติแหล่งผลิตน้ำประปาเหลือน้อย การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ บริหารจัดการน้ำ ต้องแบ่งโซนสลับจ่ายน้ำวันเว้นวัน โดยทำฝนหลวงให้ภายในระยะ 7 วัน หลังจากนี้

ทั้งนี้ผู้ให้บริการผลิตน้ำประปา บนเกาะพีพี ได้หยุดจ่ายน้ำประปา เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ เหลือประมาณน้อยมากไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนแก่ ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่พักโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่มีบ่อน้ำบาดาล และอย่างหนัก ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังประสานเอกชนซื้อน้ำจากบนฝั่งครั้งละ 3 แสนลิตร มาเติมในสระผลิตน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อน

 

 

แท็ก