เตือน!! ค่าดัชนีความร้อน Heat Index “อันตรายมาก”

oumoim (81)

 

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตรายมาก” ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้น (Apparent Temperature) ว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรืออุณหภูมิที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นเช่นไร (Steadman, 1979a) โดยค่าดัชนีความร้อนนั้นสามารถนำมา ประยุกต์ใช้เพื่อระบุความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อนได้ อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ผื่น บวมแดง ตะคริว และฮีทสโตรก

 

 

แท็ก