พื้นที่ลุ่มแม่น้ำจูเจียงทางตอนใต้ของประเทศมีแนวโน้มเผชิญน้ำหลากท่วมมากกว่าสามรอบในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า

oumoim (89)

 

กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน ระบุว่าแม่น้ำสามสายของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจูเจียง ได้แก่ ซีเจียง เป่ยเจียง และหานเจียง อาจเผชิญน้ำหลากท่วมเนื่องด้วยฝนตกหนักช่วงวันพุธ-วันศุกร์ (24-26 เม.ย.) ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำขนาดเล็ก-ขนาดกลางบางสายสูงเกินเกณฑ์เตือนภัย

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนกำหนดพันธกิจหลักในการป้องกันน้ำท่วมและสั่งให้เฝ้าติดตามสภาพอากาศท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันอย่างเต็มกำลังรอบด้าน

ขณะที่แม่น้ำจูเจียงจัดเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดอันดับสามของจีน และแม่น้ำขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของจีน หากพิจารณาจากกำลังการไหลเวียนต่อปี โดยมีเส้นทางผ่านหลายภูมิภาค เช่น กว่างซี กว่างตง หูหนาน และเจียงซี

อย่างไรก็ตามกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนกระชับมาตรการพยากรณ์ แจ้งเตือน และรับมือเหตุฉุกเฉินของงานป้องกันน้ำท่วม และดำเนินการเฝ้าติดตามอ่างเก็บน้ำและทางน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจูเจียงแบบเรียลไทม์

 

แท็ก