ดักจับลิงรอบเขาวังรอบ 2 แก้ปัญหาลิงล้นเมือง

oumoim (97)

 

ตามที่เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำกรงพักพิงลิง และย้ายลิงเขาวัง บางส่วนไปปรับพฤติกรรม เพื่อนำเข้าสู่กรงพักพิงลิง ตามโครงการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมืองไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ซึ่งโครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการนำร่อง เพื่อที่จะนำไปเป็น “เพชรบุรีโมเดล” ให้กับจังหวัดอื่นๆ ในการแก้ปัญหาลิงล้นเมืองในทุกพื้นที่ หลังจากที่พวกเราทุกคนได้ทำงานหนัก ลองผิดลองถูก ซึ่งถือว่าโครงการดำเนินไปได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นโครงการนำร่องจึงอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นเครือข่ายภาคประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จะดำเนินการย้ายลิงรอบสอง เพื่อเป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ครั้งนี้ ได้ดำเนินการวางกรงดักลิงไว้ทั้งหมด 12 จุด รอบเขาวัง ดังนี้ 1.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 2.วัดเขาวัง 3.ศาลเจ้าข้างร้านของฝากขนมหม้อแกง 4.วัดถ้ำแก้ว 5.วัดพระนอน 6.วัดข่อย 7.เขาวังเมืองใหม่ 8.ร้านหมูสมนึก 9. เคเบิลคาร์ 10. ทางขึ้นเขาวัง 11. โรงแรมเขาวัง และ12.วัดสระบัว ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งกรงจับแล้วบางส่วน ซึ่งสามารถจับลิงได้จำนวนมาก

 

 

แท็ก