รู้จัก “ฮีทสโตรก” อากาศร้อนที่น่ากลัว

รู้จัก “ฮีทสโตรก” อากาศร้อนที่น่ากลัว
สัมภาษณ์ อ.นพ.อรรถสิทธิ์ โคมินทร์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 26 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สิรีธร พัฒน์ตระกูลชัย และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก