ความเคลื่อนไหวของ “บิ๊กโจ๊ก”

ความเคลื่อนไหวของ “บิ๊กโจ๊ก”

ในรายการ “ลับลวงพราง” 27 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย วาสนา นาน่วม และ บุญระดม จิตรดอน

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก