คุณสมบัติผู้สมัคร สว.67

คุณสมบัติผู้สมัคร สว.67
สัมภาษณ์ คุณสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.

ในรายการ “คนในข่าว” 27 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก