ร้องตำรวจคดี “แอม ไซยาไนด์” ผิด พรบ.อุ้มหายฯ

ร้องตำรวจคดี “แอม ไซยาไนด์” ผิด พรบ.อุ้มหายฯ
สัมภาษณ์ คุณวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอียการ สนง.การสอบสวน

ในรายการ “คนในข่าว” 27 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก