อ่านเกม ทางรอด – ฉากจบ “บิ๊กโจ๊ก” ?

อ่านเกม ทางรอด – ฉากจบ “บิ๊กโจ๊ก” ?
สัมภาษณ์ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 27 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก