“เชื่อมจิต” มีหรือไม่ในพระไตรปิฎก

“เชื่อมจิต” มีหรือไม่ในพระไตรปิฎก
สนทนาธรรมกับพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 27 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก