ส่อง ครม.เศรษฐา 2

ส่อง ครม.เศรษฐา 2
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ ” 28 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อภิชน ลำเจียก และ ไกรภพ อินทรกำแพง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก