วัดใจ! คกก.พิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ ต่อกรณี “บิ๊กโจ๊ก”

วัดใจ! คกก.พิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ ต่อกรณี “บิ๊กโจ๊ก”
สัมภาษณ์ คุณธวัชชัย ไทยเขียว คกก.พิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ

ในรายการ “สน.100.5” 27 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก