กลั่นแกล้ง !? แย่งชิง !? ทางเลือก ทางรอด “องค์กรตำรวจ”

กลั่นแกล้ง !? แย่งชิง !? ทางเลือก ทางรอด “องค์กรตำรวจ”
สัมภาษณ์ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในรายการ “สน.100.5” 27 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก