เตือน! “ภาวะโลกเดือด”

เตือน! “ภาวะโลกเดือด”
สัมภาษณ์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และ รองคณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร

ในรายการ “100.5อาสาเตือนภัย” 28 เม.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ไกรภพ อินทรกำแพง และ ปรางคณิต บุญเผย

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก