จีนเตรียมปฏิบัติการพิเศษ ปราบ “ฉ้อโกงการประกันภัย”

wewy (1)
สำนักข่าวซินหัว รายงาน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และสำนักบริหารการกำกับดูแลการเงินแห่งชาติจีน เตรียมดำเนินปฏิบัติการพิเศษ ระยะ 7 เดือน เพื่อปราบปรามอาชญากรรมฉ้อโกงการประกันภัยระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
กระทรวงฯ ระบุว่าหน่วยงานตำรวจทั่วจีนจะเพิ่มความพยายามสะสางคดีความสำคัญ มุ่งเป้าที่องค์กรอาชญากรรม ตัดห่วงโซ่อาชญากรรม และทลายเครือข่ายอาชญากรรมฉ้อโกงการประกันภัย รวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างตำรวจ หน่วยงานกำกับควบคุม องค์กรอุตสาหกรรมประกันภัย และบริษัทประกันภัย
ด้านหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินจะมุ่งเน้นที่ทรัพยากรในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และแบ่งปันข่าวกรองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างทันท่วงที
อนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนปราบปรามคดีความฉ้อโกงการประกันภัยเกือบ 2,000 คดี และทลายองค์กรอาชญากรรมเกือบ 600 แห่ง ตั้งแต่ปี 2021 ภายใต้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน
ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก