ควันธูปมรณะ!! ตัวนำพามะเร็งปอด “หมอมนูญ” ยกตัวอย่างเคสผู้ป่วย

oumoim (9)

 

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” ยกเคสกรณี

ผู้ป่วยหญิงอายุ 67 ปี ไม่สูบบุหรี่ เคยสูดดมควันธูป แต่เลิกจุดธูปนานแล้ว ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด เมื่ออายุ 48 ปีป่วยเป็นมะเร็งปอดชนิด adenocarcinoma ระยะที่ 1 มีก้อนมะเร็งขนาด 1 เซนติเมตรที่ปอดกลีบซ้ายด้านบน ได้รับการตัดปอดกลีบข้างซ้ายด้านบนออกเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ติดตามผู้ป่วยแข็งแรงดีมาตลอด ไม่มีอาการ ทำเอกซเรย์ปอดทุกปีไม่เห็นอะไรผิดปกติ (ดูรูป)

ติดตามค่ามะเร็ง CEA ในเลือดปีนี้ ขึ้นจาก 2.7 เป็น 15.4 ได้ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ไม่พบมะเร็ง ทำคอมพิวเตอร์สแกนของปอดพบก้อนขนาด 1 เซนติเมตรที่ปอดข้างซ้ายด้านบนของปอดกลีบล่าง (ดูรูป) ทำ PET scan สงสัยก้อนนี้เป็นมะเร็ง ไม่มีการกระจายไปที่อื่น ได้ทำผ่าตัดปอดซ้ายเอาเฉพาะก้อนนี้ออก ผลพยาธิวิทยาเป็นมะเร็งปอด ชนิด adenocarcinoma ลามเข้าเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก

ตรวจชิ้นเนื้อพบยีนกลายพันธุ์ EGFR ตำแหน่งที่ 19 ได้ให้ยาพุ่งเป้า Osimertinib หลังกินยา 1 เดือน เจาะเลือดระดับ CEA ลงมาปกติเหลือ 3.3 ให้ยา osimertinib กินต่อไป

คนที่เป็นมะเร็งปอดระยะต้นรักษาด้วยการผ่าตัดและหายขาดแล้วนานกว่า 5 ปี ยังต้องติดตามใกล้ชิดต่อไป เพราะมะเร็งปอดอาจเกิดขึ้นที่ตำแหน่งอื่นได้ในภายหลัง ในผู้ป่วยรายนี้เป็นมะเร็งปอดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 19 ปี

 

 

แท็ก