เกินต้าน! จุดความร้อนของไทยพุ่ง 1,863 จุด พบในป่าอนุรักษ์เฉียด 800 จุด ลาวพีกสุดนำโด่งอยู่ที่ 5,538 จุด

ja(10)

เกินต้าน! จุดความร้อนของไทยพุ่ง 1,863 จุด พบในป่าอนุรักษ์เฉียด 800 จุด ลาวพีกสุดนำโด่งอยู่ที่ 5,538 จุด
.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,863 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์ 798 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 485 จุด พื้นที่เกษตร 297 จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 159 จุด เขต สปก. 103 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 21 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #เชียงใหม่ 166 จุด
.
ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศลาว 5,538 จุด ตามด้วยพม่า 2,803 จุด ไทย 1,863 จุด กัมพูชา 956 จุด เวียดนาม 839 จุด และมาเลเซีย 57 จุด

 

 

แท็ก