ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 66 ไทยรั้งที่ 108 ของโลกจาก 180 ประเทศ เดนมาร์กยังคงอันดับ 1

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 66 ไทยรั้งที่ 108 ของโลกจาก 180 ประเทศ เดนมาร์กยังคงอันดับ 1
.
องค์กรเพื่อความโปร่งใส่ระหว่างประเทศ (Transparency International หรือ TI) เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 จากจำนวนประเทศ 180 ประเทศทั่วโลก โดยคะแนนจะไล่ตั้งแต่ 0 ซึ่งหมายถึงมีการคอร์รัปชันสูงมาก ไปจนถึง 100 หรือมีการคอร์รัปชันน้อยมาก
.
ซึ่งประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ 90 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของโลกคือ ประเทศเดนมาร์ก, อันดับ 2 ได้ 87 คะแนน คือ ประเทศฟินแลนด์ อันดับ 3 ได้ 85 คะแนน คือ ประเทศนิวซีแลนด์ อันดับ 4 ประเทศนอร์เวย์ 84 คะแนน อันดับ 5 ประเทศสิงคโปร์ ได้ 83 คะแนน ขณะที่ประเทศไทย 35 คะแนน อันดับที่ 108 ของโลก

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ,เดนมาร์ก ,ประเทศไทย ,การทุจริต

แท็ก