ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Sustainable Tourism Conference : GSTC 2026

oumoim (12)

ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Sustainable Tourism Conference : GSTC 2026 ตอกย้ำวิสัยทัศน์นายกฯ มุ่งยกระดับไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอบคุณการดำเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผลักดันให้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในงาน Global Sustainable Tourism Conference : GSTC 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2569 ที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมยกระดับศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจ 6 จังหวัดอันดามัน รองรับการเติบโตก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้งาน GSTC 2026 เป็นการประชุมและสัมมนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานภายใต้แนวคิด “Regenerative Tourism” ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางของการจัดงานระดับนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวระดับโลกและในท้องถิ่น โรงแรม บริษัททัวร์ บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้เกี่ยวข้องอีกมากมายเข้าร่วมงาน สร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 700 คน จาก 60 ประเทศ สร้างรายได้กว่า 50 ล้านบาท จากการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสแสดงศักยภาพ จ. ภูเก็ต ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสนามบิน โรงแรม ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน โดยการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งการดำเนินการเพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายในปี 2570 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสีย ขยะ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวท่ามกลางแรงกดดันและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ต รวมถึงประเทศไทยในภาพรวมสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับโลก

“นายกรัฐมนตรีมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย ไม่เพียงกรุงเทพฯ แต่ในหลายจังหวัด พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกการเป็นศูนย์กลางการจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมและผลักดันไปสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบที่ยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) มาใช้เป็นตัวชี้วัด เพื่อให้พัฒนาได้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่ชั้นแนวหน้าในการให้ความสำคัญกับความท้าทายเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม” นายชัย กล่าว

 

 

แท็ก