ลำไส้แปรปรวน แก้อย่างไร?

ลำไส้แปรปรวน แก้อย่างไร?
สัมภาษณ์ นพ.กุลเทพ รัตนโกวิท อายุรแพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.วิมุต

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 29 เม.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก