จีนต่อเวลายกเว้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ บางรายการ ถึง 30 พ.ย.

oumoim (15)3

จีนต่อเวลายกเว้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ บางรายการ ถึง 30 พ.ย.

คณะกรรมาธิการภาษีศุลกากรแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เปิดเผยว่าจีนจะยังคงยกเว้นภาษีศุลกากรเพิ่มเติมสำหรับสินค้าบางรายการของสหรัฐฯ ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้

โดยแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2023 ระบุว่าสินค้าบางรายการจากสหรัฐฯ ได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีตอบโต้มาตรา 301 (Section 301) ของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2024

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่าหลังประกาศขยายเวลา การยกเว้นดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2024

 

 

แท็ก