ข้อตกลงการค้าเสรี ‘จีน-เอกวาดอร์’ มีผลบังคับใช้ 1 พ.ค. นี้

ข้อตกลงการค้าเสรี ‘จีน-เอกวาดอร์’ มีผลบังคับใช้ 1 พ.ค. นี้

กระทรวงพาณิชย์ของจีนรายงานว่าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างจีนกับเอกวาดอร์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป หลังจากทั้งสองประเทศดำเนินกระบวนการอนุมัติภายในประเทศเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้กระทรวงฯ ระบุว่าข้อตกลงการค้าเสรีข้างต้นจะปลดปล่อยศักยภาพของการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชนของสองประเทศ

อนึ่ง ข้อตกลงการค้าเสรีจีน-เอกวาดอร์ ซึ่งลงนามเดือนพฤษภาคม 2023 กำหนดว่าราวร้อยละ 90 ของสินค้าที่ค้าขายระหว่างจีนกับเอกวาดอร์จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร โดยราวร้อยละ 60 จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ทันที

 

 

แท็ก