แผนปฏิบัติฯ ช่วงฤดูฝน สทนช.พร้อมรับมือ‘ลานีญา’

oumoim (17)

แผนปฏิบัติฯ ช่วงฤดูฝน สทนช.พร้อมรับมือ‘ลานีญา’

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่าได้เร่งรัดให้จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 และรายงานผลให้สทนช.ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2567จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

ทั้งนี้คาดว่าช่วงต้นฤดูฝน วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีปริมาณน้ำใช้การทั้งประเทศประมาณ 16,570 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งขณะนี้ สภาวะเอลนีโญได้อ่อนกำลังลงและจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะลานีญาในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 และจะตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายน 2567 ซึ่งจะมีฝนเฉลี่ยสูงถึง 263 มิลลิเมตร

ขณะที่มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 มาจากการถอดบทเรียนมาตรการรับมือฤดูฝนในปีที่ผ่านมาควบคู่การติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะมาวิเคราะห์และจัดทำมาตรการรับมือฤดูฝน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทันต่อสถานการณ์

 

 

แท็ก