ฉีดฟรี! วัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่ม 1 พ.ค.นี้ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

ja(13)-

ฉีดฟรี! วัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่ม 1 พ.ค.นี้ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ
.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงได้แก่

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการฉีดตลอดทั้งปี)

2.เด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4.บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

6.โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
.
สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดลงไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ โดยดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง (แอปเป๋าตัง) เมนูกระเป๋าสุขภาพ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อความสะดวก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถโทรนัดหมายกับหน่วยบริการล่วงหน้า เพื่อทราบวันเวลาเข้ารับบริการที่แน่นอน

 

แท็ก