นายกฯ ทูลเกล้าฯ “มาริษ เสงี่ยมพงษ์” นั่ง รมว.ต่างประเทศแทนที่ “ปานปรีย์”

ja(14)j

นายกฯ ทูลเกล้าฯ “มาริษ เสงี่ยมพงษ์” นั่ง รมว.ต่างประเทศแทนที่ “ปานปรีย์”
.
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เสนอชื่อ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ แทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้
.
สำหรับ นายมาริษ เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นที่ปรึกษานายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนล่าสุดก่อนยื่นลาออกไปอีกด้วย

รมวต่างประเทศ ,มาริษเสงี่ยมพงษ์ ,ปานปรีย์พหิทธานุกร

แท็ก