ดีเดย์วันนี้ ขยายสิทธิรักษาฟรี “30 บาทรักษาทุกที่” เป็น 45 จังหวัด

Hotnewsoumoim (14)
 
คืบหน้าโครงการ บัตรทอง “30 บาทรักษาทุกที่” ล่าสุดวันนี้ (1 พ.ค.67) จะเริ่มดำเนินขยายสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิการรักษาและดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
 
โดยการดำเนินการโครงการ “30 บาทรักษาทุกที่” เข้าสู่เฟส 3 ในวันที่ 1 พ.ค. 67 จะเปิดบริการจะครอบคลุมทุกเฟสจำนวน 45 จังหวัด เป็นการเพิ่มจาก 12 จังหวัดเป็น 33 จังหวัด ครอบคลุมอีก 16 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย
 
1.เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.น่าน 4.พะเยา 5.ลำปาง 6.ลำพูน 7.แม่ฮ่องสอน 8.กำแพงเพชร 9.พิจิตร 10.ชัยนาท 11.อุทัยธานี 12.สระบุรี 13.นนทบุรี 14.ลพบุรี 15.อ่างทอง 16.นครนายก 17.พระนครศรีอยุธยา 18.ปทุมธานี 19.อุดรธานี 20.สกลนคร 21.นครพนม 22.เลย 23.หนองคาย 24.บึงกาฬ 25.ชัยภูมิ 26.บุรีรัมย์ 27.สุรินทร์ 28.สงขลา 29.สตูล 30.ตรัง 31.พัทลุง 32.ปัตตานี และ 33.ยะลา
 
ทั้งนี้ผู้ที่ถือสิทธิ์ “30 บาทรักษาทุกที่” สามารถใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิของตนเอง หรือหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิได้ทุกแห่ง รักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปนี้ได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่จังหวัดไหน ก็ไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว รวมทั้งยังสามารถใช้บริการคลินิกและสถานพยาบาลได้ทั่วประเทศ ดังนี้
 
-ร้านยา
-คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
-คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
-คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
แท็ก