แรงงานยังหวัง !!! รัฐบาลเศรษฐาดันค่าแรง

แรงงานยังหวัง !!! รัฐบาลเศรษฐาดันค่าแรง

สัมภาษณ์ คุณชาลี ลอยสูง ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย (สสรท.)

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 พ.ค. 67 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากุล และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

#FM1005 #MCOTNews #แชร์เล่าข่าวเด็ด #แรงงาน #ค่าแรงขั้นต่ำ #รัฐบาลเศรษฐา

ประเภท : Hot Issue
แท็ก