รู้เร็ว รักษา ทัน ป้องกันได้ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

รู้เร็ว รักษา ทัน ป้องกันได้ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สัมภาษณ์ นพ.พร้อมวงศ์ งามวุฒิวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งทางเดินปัสสาวะ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 1 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก