ศาล รธน.ยืดเวลาให้ก้าวไกลอีก 15 วัน ยื่นคำชี้แจงคดียุบพรรคถึง 18 พ.ค.

ja(5)-min

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้อง หลังขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน โดยศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 67 ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 18 พ.ค. แต่เนื่องจากตรงกับวันเสาร์ ดังนั้นผู้ถูกฟ้องสามารถยื่นเอกสารคำชี้แจงได้ภายในวันที่ 20 พ.ค.

สำหรับกรณีดังกล่าว กกต. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรค โดยมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติกรรมกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไปจดทะเบียนพรรค การเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

 

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก