ยธ. จัดประกวด Street Food สร้างอาชีพ ช่วยผู้ก้าวพลาดมีทักษะการทำอาหารใช้ต่อยยอด

wewy (2)-min

 

“เกณิกา” เผย รัฐบาลโดย กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ช่วยผู้ก้าวพลาดมีทักษะการทำอาหาร ใช้ต่อยยอดประกอบอาชีพ สร้างรายได้

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้จับมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม Kick Off “การแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 3” โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านการทำอาหารประเภทอาหารคาวและหวานจากทั่วประเทศ พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนออาหารพร้อมทานประเภทอาหารคาวและอาหารหวานจากสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ Street Food สร้างอาชีพ ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ร่วมโครงการ

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสในผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้แสดงทักษะฝีมือในด้านการทำอาหาร และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวจนสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับคนอื่นต่อไปได้

“พ.ต.อ.ทวี เห็นความสำคัญในนโยบายการมีส่วนร่วมและบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่อยู่ในความดูแล โดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการทำอาหารขึ้น ภายใต้การจัดโครงการ Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้” น.ส.เกณิกา กล่าว

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิ สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกจังหวัด ที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะการทำอาหาร ซึ่งการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ จะจัดประกวดการทำอาหารทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ ระดับเขต ก่อนนำไปสู่การประกวดระดับประเทศในเดือน ก.ค. นี้

 

แท็ก