กทม. เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังเหตุในสถานศึกษา

Hotnewsoumoim (74)

 

กทม. เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังเหตุในสถานศึกษา
นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง พร้อมทั้งได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำเนินการตรวจเข้ม โดยการสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียน เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการพกพายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายและอาวุธต่างๆ ในช่วงเช้าก่อนเข้าสถานศึกษา หากตรวจพบให้สถานศึกษารวบรวมเก็บไว้ก่อนและประสานผู้ปกครอง เพื่อป้องกันเหตุอันตราย และขอให้ร่วมกันวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายภายในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธ เป็นพื้นที่ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
นอกจากนี้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ยังได้เน้นย้ำเรื่องการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางด้วยรถจักรยายนต์ให้สวมใส่หมวกนิรภัย 100% ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกำชับด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารให้ถูกสุขลักษณะอีกด้วย

แท็ก