มี Sex บ่อยอันตรายหรือไม่..แค่ไหนถึงพอดี?

มี Sex บ่อยอันตรายหรือไม่..แค่ไหนถึงพอดี?
โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 2 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ศิริพร กิจประกอบ และ อรวรรณ เผือกไธสง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก