เตรียมใจไว้เลย….ไทยมีโอกาสร้อนแตะ 50 องศา !!!

เตรียมใจไว้เลย….ไทยมีโอกาสร้อนแตะ 50 องศา !!!
สัมภาษณ์ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 3 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก