ราคาสินค้าพุ่ง !!! รับขึ้นค่าแรง 400 ทั่วประเทศ 1 ตุลา

ราคาสินค้าพุ่ง !!! รับขึ้นค่าแรง 400 ทั่วประเทศ 1 ตุลา
สัมภาษณ์ คุณสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 3 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก