สารพัด ปัญหาดวงตา ที่มากับหน้าร้อน

สารพัด ปัญหาดวงตา ที่มากับหน้าร้อน
สัมภาษณ์ นพ.วีรภัทร อุดมวงศ์ จักษุแพทย์ สาขาด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 3 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก