ปัญหาภายในของพรรครวมไทยสร้างชาติ

ปัญหาภายในของพรรครวมไทยสร้างชาติ

ในรายการ “ลับลวงพราง” 4 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย วาสนา นาน่วม และ บุญระดม จิตรดอน

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก