เร่งเคลียร์ปัญหากากอุตสาหกรรม

เร่งเคลียร์ปัญหากากอุตสาหกรรม
สัมภาษณ์ คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ในรายการ “คนในข่าว” 4 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก