โควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ต้องระวังแค่ไหน

โควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ต้องระวังแค่ไหน
สัมภาษณ์ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในรายการ “คนในข่าว” 4 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก